Jäsenhakemukset:

Pakollisiin jäsenhakemustietoihin kuuluvat hakijan nimi, osoite, ikä ja horoskooppimerkki.

Jäsenhakemuksissa tulee vapaamuotoisesti kertoa, miksi haluaa liittyä Turun Hengentieteen Seuraan. Jäsenkandidaattien tulee myös kertoa, ovatko he opiskelleet Mestari Siitoimen teoksia tai muita hengentieteen opettajien teoksia. Jäsenkandidaattien tulee myös kertoa, mihin Suurlooshin (Deus Looshi, johon kuuluvat kaikki Turun Hengentieteen Seuran jäsenet) sisäiseen Looshiin he haluavat liittyä (Jeesuksen Kristuksen, Saatanan, vaiko Luciferin).

Seura pitää jäsentensä nimet ja tiedot täysin luottamuksellisina. Emme luovuta mitään tietoja jäsenistämme kenellekään ulkopuolisille, emmekä myöskään muille seuran jäsenille. Jos jäsenet itse haluavat kertoa jäsenyydestään muille, ei seuralla ole mitään tätä vastaan.

Jäsenhakemukset tulee lähettää osoitteeseen: turunhengentieteenseura @ gmail . com

Turun Hengentieteen Seura ei hyväksy alle 18-vuotiaita jäsenikseen. Hakiessasi jäsenyyttä samalla vakuutat, että olet täysi-ikäinen.

Kaikkiin jäsenhakemuksiin vastataan. Myöntävän vastauksen saaneet saavat samalla ohjeet Turun Hengentieteen Seuran induktiorituaalin suorittamiseen. Jäsenille lähetetään myös jäsenkortti ja sertifikaatti jäsenyydestään.

666/777

Turun Hengentieteen Seurassa on kolme jäsenyystasoa:

Tukijäsenet, aktiivijäsenet ja sisäpiiri.

Tukijäseneksi hyväksytään lähes kuka vain, kuka on myötämielinen seuran aatteille ja toiminnalle. Aktiivijäseneksi kohoaminen vaatii osoitusta siitä, että Turun Hengentieteen Seuran aatteet ja toiminta jollain tavalla todella koskettavat ja motivoivat henkilöä. Sisäpiiri koostuu kaikkein omistautuneimmista ja vihkiytyneimmistä seuran jäsenistä.

Turun Hengentieteen Seuran jäsenet koostuvat kolmesta eri pääryhmästä: Jeesuksen Kristuksen, Luciferin ja Saatanan palvelijoista. Kaikki seuran jäsenet kuuluvat seuran sisäisesti ekumeeniseen Deus Looshiin, joka on seuran Suurlooshi. Tämän lisäksi kaikki seuran jäsenet kuuluvat henkisen polkunsa mukaan joko Jeesuksen Kristuksen, Luciferin, tai Saatanan Looshiin.

Turun Hengentieteen Seura on aito salaseura.

Turun Hengentieteen Seura ei harjoita laitonta toimintaa. Kaikki laiton toiminta, mitä seuran sisällä saatetaan yrittää harjoittaa, ilmoitetaan välittömästi viranomaisille.

Seura ei ole poliittinen, vaan keskittyy pelkästään Mestari Siitoimen hengentieteelliseen tuotantoon.

Turun Hengentieteen Seuran sähköpostiosoite on: turunhengentieteenseura @ gmail . com

Turun Hengentieteen Seura Facebookissa: Turun Hengentieteen Seura

Turun Hengentieteen Seura YouTubessa: http://www.youtube.com/user/TurHenSeu

Turun Hengentieteen Seuran kotikaupunki on Turku.

Demon est Deus inversus,

Christus verus Luciferus.

666/777

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: